top of page

หญ้าอัลฟาฟ่ามีลป่นคุณภาพดี สามารถใช้ขนมสัตว์หันแทะได้ และใช้เป็นส่วนผสมของดินปลูกพืชสมุนไพรสายเขียวได้ดี เป็นส่วนผสมของ super soil มีไนโตรเจน และธาตุอาหารรองที่จำเป็นสำหรับพืช ช่วยเสริมสร้างให้ต้นโตเร็ว แข็งแรง ขนาด 1กิโล

หญ้าอัลฟาฟ่าป่น alfalfa meal

฿60.00ราคา

    สินค้าคล้ายกัน